"Đỏ đối nghịch với xanh"

Dịch:Red against blue

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Xo.dovan

Không bảo rõ xanh nào mới chán chứ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TraMi1

Sao k noi ro xanh nao, chon green ma sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/kidsudo

Cau nay la trap roi, ghet that

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hoabinh.ng

Câu này Xàm.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyentaivnnet

Red >< Blue, sao lại có Green nữa? Xem lại trình độ mẫu giáo đi.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nghiabk92

Đánh đố

4 năm trước

https://www.duolingo.com/VanPhatDou

Tôi chọn blue . cũng sai . xem lại đi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/VanPhatDou

Ax . lần đầu chọn blue sau . lần sau chọn green cũng sau . troll nhau ah

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.