Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sẽ khiến cho anh ấy đến."

Dịch:I will make him come.

3 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quangseo

sao lại make him go lại là đến nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AntonioLam922035

Tào lao quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tnx579
tnx579
  • 25
  • 888

Make him go có nghĩa là làm anh ta "cút" đi, sao có thể là đáp án đúng?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/free-as-birds

i will make him arrive?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Manicj12

nếu mình trả lời với câu này là i will make he come có được không nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BrunoPacke

Bạn phải dùng "him"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Có vấn đề ở câu này đấy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnNgcDng2

dùng "go" ở đây không hợp lý tẹo nào cả.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Sam687110

Tôi nghĩ không thể dùng :I will make him go ở đay

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhNguye910014

Mk cũng thấy nó không hợp lý ti nào

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Lạ thật đó. Sao lại là make him go ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TRANG480661

Me too

1 năm trước

https://www.duolingo.com/IchLe
IchLe
  • 25
  • 10
  • 205

Tại sao câu: "I will make him to come" lại không được chấp nhận vậy mọi người? Ai biết thì xin hãy giải thích giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ViCng5

Sai mà ko thấy sửa nhỉ

8 tháng trước