Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi muốn cái mũ tương tự."

Dịch:I want the same hat.

0
3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lamvinh98

similar hat ?

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhuongLTX

same là đúng hẳn, similar là tương tự, mơi đúng chứ nhỉ

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/lethitu

such hat không đúng hả

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Reallie

same hat???

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hang2905

i want the same hat,hay I want to same hat là đúng vậy các bạn?

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/huy576556

I want the same hat

0
Trả lời4 tháng trước

https://www.duolingo.com/quc705490

Ko có the được không i want same hat

0
Trả lời10 tháng trước

https://www.duolingo.com/annha11

Tôi đúng 100%

0
Trả lời6 ngày trước