Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You wear a dress."

Dịch:Bạn mặc một cái váy.

0
3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BaoToan95

Bạn mang một chiếc váy không được ha ta?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/VHoiSang

Bổ sung "Bạn mang một chiếc đầm cũng đúng"nhé Ad ơi

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/sandy1309

câu trước mình dịch dress là váy là sai ad ơi?

0
Trả lời3 năm trước