"Thescreenispink."

Dịch:Màn hình thì màu hồng.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/chum12

nghe như "this creen" ý

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1013

Màn hình thi hồng.

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.