Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The screen is pink."

Dịch:Màn hình thì màu hồng.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/chum12

nghe như "this creen" ý

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 941

Màn hình thi hồng.

3 tháng trước