Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Practice is important."

Dịch:Việc thực hành thì quan trọng.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MatNguyend

Quỳ

4 tháng trước