Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She presents her daughter to me."

Dịch:Cô ấy giới thiệu con gái của cô ấy với tôi.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ashlynnnguyen

sao cô ấy giới thiệu con gái của cô ấy cho tôi lại không được nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/sytruong135

me too

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kiaha1230

2 năm đi bộ đội về : " chào chú đi con " :))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhpc
Minhpc
  • 25
  • 25
  • 14
  • 5
  • 280

Ow ... You prepare to become her son in law.

3 tháng trước