"Họ sẽ đóng cuốn sách."

Dịch:They are going to close the book.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/G-Akela
G-Akela
  • 25
  • 224

Mình tương đóng sách,kiểu đóng giày

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3

I stopped in a second ;)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/free-as-birds

they are going to shut the book.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Mình thấy shut down chứ không thấy shut the book. Nó có khác với close the book không bạn.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1017

they will shut the book. Ssao không được nhỉ?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.