Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ sẽ đóng cuốn sách."

Dịch:They are going to close the book.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/G-Akela
G-Akela
  • 25
  • 169

Mình tương đóng sách,kiểu đóng giày

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3

I stopped in a second ;)

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/free-as-birds

they are going to shut the book.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Mình thấy shut down chứ không thấy shut the book. Nó có khác với close the book không bạn.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 966

they will shut the book. Ssao không được nhỉ?

10 tháng trước