Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cái áo khoác của tôi không phải là màu vàng."

Dịch:My coat is not yellow.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Manh16Quan2

Are với chả is

3 năm trước

https://www.duolingo.com/holiday929255

My coat is not the yellow????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocAnhVu3

Không có the

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tungbbr

My jacket isn't yellow sao lại sai vậy ad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phong453124

My jaket int't yellow sai chu con gi ha thang dien kia My coat is not yellow moi dung thang dien a

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Phng622884

Cái áo của tôi có màu vàng thì là: My coat are yellow đúng không? Sao ở đây là is not mà không phải are not?

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/oa7AYGOJ

Is là dùng cho số ít, còn are là dùng cho số nhiều bạn nhé. Nên là " cái áo khoác của tôi có màu vàng " dùng is not bởi vì chỉ có 1 cái áo khoác thôi

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Phnnhh
Phnnhh
  • 14
  • 21

Tôi nghỉ số nhiều mới dùng are

4 tuần trước