Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"the man"

Dịch:người đàn ông

0
3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/zznam79

Đàn ông

1
Trả lời3 năm trước