https://www.duolingo.com/mamemame187

When do you use eftersom, för att, and därför?

November 23, 2014

4 Comments


https://www.duolingo.com/mamemame187

tack :)

November 23, 2014

https://www.duolingo.com/kjudu

yes i agree, i would love to know when it is correct to use one or the other

November 23, 2014

https://www.duolingo.com/mamemame187

Säger personen att är "flytande" i svenska... :P

November 23, 2014
Learn Swedish in just 5 minutes a day. For free.