https://www.duolingo.com/chickhicks

Sao giờ không xem được mức kinh nghiệm mình đang có và số kinh nghiệm cần có để lên cấp nữa vậy

Từ sau khi nâng cấp thì mình không xem được cái này nữa

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NamNguyen007

hình như đang test chức năng mới. tạm thời bạn vào đây xem http://duolingo.wikia.com/wiki/XP

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.