Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nếu bạn là một cậu bé bạn không phải là một người đàn ông."

Dịch:If you are a boy you are not a man.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nhatkhanh2010

'If you are a boy, not a man" cũng được mà nhỉ. Sao nguyên tắc thế.

3 năm trước