"Your education is very important to me."

Dịch:Sự học hành của bạn thì rất quan trọng với tôi.

November 24, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Giang702401

Dịch sai ý nhiều quá. Dịch đúng là : Sự giáo dục của bạn là rất quan trọng đối với tôi.

May 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/kimi133

Sự giáo dục đúng hơn chứ nhỉ

July 12, 2018

https://www.duolingo.com/profile/psychologist95

@@ AD ơi, câu này dịch thế này chắc được chứ ạ

November 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/truongkyuu

Việc học của bạn thì rất quan trọng với tôi

August 26, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Cuong245652

Học tập nên được chấp nhận, nó gần giống học hành

November 30, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.