Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Your education is very important to me."

Dịch:Sự học hành của bạn thì rất quan trọng với tôi.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/psychologist95

@@ AD ơi, câu này dịch thế này chắc được chứ ạ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Giang702401

Dịch sai ý nhiều quá. Dịch đúng là : Sự giáo dục của bạn là rất quan trọng đối với tôi.

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/kimi133

Sự giáo dục đúng hơn chứ nhỉ

1 tháng trước