Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi đang ở trên sân khấu."

Dịch:We are on stage.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tuxedo198x

Dùng in hoặc on như nào nhỉ ????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/beyoo123

In là ở trong còn on là ở trên

3 năm trước

https://www.duolingo.com/manhtriak

Dang o tren san khau ma sao ko co being nhi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BcLcTrongm

Theater lai sai

3 năm trước