Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy có bệnh gì?"

Dịch:What disease does he have?

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vantuan95

what illness does he have ????:#

3 năm trước

https://www.duolingo.com/free-as-birds

what ill does he have ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kidmax1
kidmax1
  • 22
  • 8
  • 5
  • 4
  • 2

Which disease does he have?? Please tell me why

3 năm trước