"Anh ấy có bệnh gì?"

Dịch:What disease does he have?

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vantuan95

what illness does he have ????:#

4 năm trước

https://www.duolingo.com/free-as-birds

what ill does he have ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kidmax1
kidmax1
  • 22
  • 8
  • 5
  • 4
  • 2

Which disease does he have?? Please tell me why

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.