Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chủ đề này rất quan trọng."

Dịch:This subject is of great importance.

0
3 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
  • 21
  • 5
  • 2

This matter is very important

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhphu

Khi nào dùng important,khi nào dùng importance vậy bạn?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Cung_Phu

to be very important la tinh tu, hoac to be of great importance la danh tu, theo to nghi la vay

2
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/CubaNguyen

Mình cũng đang THẮC MẮC zụ này B|

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/SoraAihara

Thread cũng là chủ đề. Sao lại ko dùng được ở đây vậy?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/giatam1
giatam1
  • 17
  • 16
  • 12

Topic cũng có thể hiểu là chủ đề mà admin.

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/boyluoihoc

topic= chủ đề chứ?

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/phomanhtrinh

chủ đề = topic cũng được nhưng câu này hỏi chủ đề này=this topic.. chứ không phải that topic mà bạn

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 905

this topic is of great importance

0
Trả lời7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Elsa466358

sao có of trước great vậy mọi người

0
Trả lời4 tháng trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

cấu trúc của câu là "of great importance"

0
Trả lời2 tuần trước