"Chủ đề này rất quan trọng."

Dịch:This subject is of great importance.

4 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhphu

Khi nào dùng important,khi nào dùng importance vậy bạn?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Cung_Phu

to be very important la tinh tu, hoac to be of great importance la danh tu, theo to nghi la vay

3 năm trước

https://www.duolingo.com/CubaNguyen

Mình cũng đang THẮC MẮC zụ này B|

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SoraAihara

Thread cũng là chủ đề. Sao lại ko dùng được ở đây vậy?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
 • 21
 • 5
 • 2

This matter is very important

3 năm trước

https://www.duolingo.com/giatam1
giatam1
 • 17
 • 16
 • 12

Topic cũng có thể hiểu là chủ đề mà admin.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/boyluoihoc
boyluoihoc
 • 11
 • 10
 • 8
 • 2
 • 2

topic= chủ đề chứ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phomanhtrinh

chủ đề = topic cũng được nhưng câu này hỏi chủ đề này=this topic.. chứ không phải that topic mà bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 1012

this topic is of great importance

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Elsa466358

sao có of trước great vậy mọi người

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

cấu trúc của câu là "of great importance"

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.