Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Quang cảnh này thì đẹp ."

Dịch:This scene is beautiful.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VuNhanMin

Đáp án: This view is nice.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/JaneTruong7

"This view is pretty" đúng không ad? Thân

1 năm trước