Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Thirty minutes later"

Dịch:Ba mươi phút sau

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ht.qa

Nửa tiếng không được hả bạn :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TramLe9

Sau ba mươi phút cũng sai hả ad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Sau 30 phút = After 30 minutes

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ToDsI1

"Ba mươi phút nữa" không được à

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenKhoa863950
NguyenKhoa863950
 • 25
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 3
 • 2
 • 11

Bkevuidgheidghgdkfjgxihfiftub4uhteiufigbfkufthhuiuht7itf7otdry8oeyrzou5d8odutd8orz5zu8orw3yw49uw4398y9843yw8o4y868956w358963598659w3t6w89463w589649843w695es65w3??????????????

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/ht.qa

Ba chục sao sai bạn :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Mình đã thêm đáp án này vào nhé :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenKhoa863950
NguyenKhoa863950
 • 25
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 3
 • 2
 • 11

10i858484838384848483393338384838327374747575777777777ur7jgrurkjtbfjfjdjfnejfjgjfjghbfjcjfbxbzndkxkskalalaapapapapapa... thế này là sao hả????jcjdkjgjdkwkdokdldospaappapapakxkekfngnrkoekfnrkekkfekkeldkfnrkeldldlkfkrnekelekfkdkemkd(khát quá, uống ực ực)kekengnkdkdlwldpdpdpapapPPpkdkdmdkckekdnfkskkcngngkrkeow

11 tháng trước