Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Gọi cho tôi sau !"

Dịch:Call me later!

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HubMif

Call for me later ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhudung09

Chắc có từ Please thì phải nói làm ơn gọi lại cho tôi. Trịnh trọng quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hoang949678

Thiếu ! Sai àh

1 tuần trước