Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Gọi cho tôi sau !"

Dịch:Call me later!

0
3 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HubMif

Call for me later ?

2
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/sytruong135

call me back, thì sao nhỉ

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Sonic0103

back "nghĩa chính' là quay lại

2
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Abelquan1810

me too

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/nhudung09

Lần đầu cũng trả lời như thế

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
anhhoihp1999
  • 25
  • 24
  • 11
  • 9
  • 5
  • 4
  • 3

call me after k dk ak ?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/donhatquang

k dk bạn ơi

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/bachngoc12

tại sao

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhThu592783

Tại sao thế mk vẫn chưa hiểu

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/donhatquang

bởi vì after không sử dung dk ở hình thức này, có thể later hoặc soon thôi

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhThu592783

Mk cũng nghĩ như bn nhưng lại bị sai

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocvt2312

"Gọi cho tôi sau!" sao không thể dùng "please call me later" được nhỉ??? :( mình nghĩ là được chứ

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/nhudung09

Chắc có từ Please thì phải nói làm ơn gọi lại cho tôi. Trịnh trọng quá

0
Trả lời1 năm trước