1. Forum
  2. >
  3. Topic: Swedish
  4. >
  5. Översätt "resupply"? Translat…

https://www.duolingo.com/profile/Zolde

Översätt "resupply"? Translate "resupply"?

Vad är bästa översättningen av "resupply"? på Svenska? Jag menar att köpa in saker, inte mat. "Proviantera" låter inte rätt. Eller något ord som är typ samma som "stock up on items"


What's the best translation for "resupply?" in Swedish? I mean to buy stuff, not food. "Proviantera" doesn't sound right. Something that's the same as "stocking up on items"

November 24, 2014

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/Pintitu

I would say påfyllning / fylla på.

Lagret behöver en påfyllning = The storage needs a restocking

Vi behöver fylla på lagret = We need to restock the storage

Learn Swedish in just 5 minutes a day. For free.