Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"She is someone."

Μετάφραση:Αυτή είναι κάποια.

πριν από 3 χρόνια

8 σχόλια


https://www.duolingo.com/jaye16
jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 19
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 171

I had. "Είναι κάποιος." which was accepted as correct. But are both "κάποιος" and "κάποια" possible?

πριν από 3 χρόνια

https://www.duolingo.com/glavkos
glavkos
 • 22
 • 14
 • 14
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 98

In my opinion it should be only one correct answer : " Αυτή είναι κάποια".

πριν από 3 χρόνια

https://www.duolingo.com/jaye16
jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 19
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 171

Yes, but "Ειναι κάποιος" was accepted with " Αυτή είναι κάποια". as an alternative.

πριν από 3 χρόνια

https://www.duolingo.com/glavkos
glavkos
 • 22
 • 14
 • 14
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 98

@Jaye thanks for the correction

πριν από 3 χρόνια

https://www.duolingo.com/jaye16
jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 19
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 171

Glad to be of help. You have given me so much help and advice and so many lessons, for which I am grateful.

πριν από 3 χρόνια

https://www.duolingo.com/jeanprendiville

Oddly enough "είναι κάποια" is not accepted, only αυτή είναι κάποια".

πριν από 3 χρόνια

https://www.duolingo.com/jaye16
jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 19
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 171

It's not odd it just means it hasn't be programmed into the acceptable answers. You should report it so it can be added. Duo knows that the courses are not perfect (with so many variables how would that be possible) but they have given us the: "Report a Problem" option. Or you can use the "Support" option (left side vertical) if you have left the page.

Edit I just noticed that "Είναι κάποια" was accepted for me and that was some time ago. Now, that is odd.

πριν από 3 χρόνια

https://www.duolingo.com/jeanprendiville

Only κάποια is now accepted

πριν από 2 χρόνια