Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She swims."

Dịch:Cô ấy bơi.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hah76260

Nghe k rõ động từ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I am afraid of swimming. I can't swim.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SeanTVT

why? Reason:

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tinhthaococ

swim mà nghe thành swem ấy

2 năm trước