Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Trời không mưa vào đêm ."

Dịch:It does not rain at night.

3 năm trước

0 Nhận xét