Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bản thân ý tưởng thì không tồi."

Dịch:The idea itself is not bad.

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyentron7

I don't know in this case is a style of writing or speaking, in though we seem to use itself in the last of the sentence, can we?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HungDV4

the idea is not bad itself.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang773720

Tại sao phải dùng itself mà ko dùng yourself??

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/hienhuy2

The idea which itself not bad được không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HungMaiqua

The idea is not bad itself là sai sao??

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenledu6

The idea is not bad itself, sao không dc

2 năm trước

https://www.duolingo.com/13092005

the idea's self is doesn't bad

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nhattrang233

Itself is not a bad idea. đúng ko mọi người???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

The idea itself is not bad, the idea itself is not bad, the idea itself is not bad, the idea itself is not bad, the idea itself is not bad, the idea itself is not bad, the idea itself is not bad, the idea itself is not bad, the idea itself is not bad, the idea itself is not bad

1 năm trước

https://www.duolingo.com/kimngan50121

Viết 100% như vậy và không chính xác..quá buồn...

3 ngày trước