Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bản thân ý tưởng thì không tồi."

Dịch:The idea itself is not bad.

0
3 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyentron7

I don't know in this case is a style of writing or speaking, in though we seem to use itself in the last of the sentence, can we?

15
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/HungDV4

the idea is not bad itself.

7
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/albert_kyogoku

Đúng

-1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang773720

Tại sao phải dùng itself mà ko dùng yourself??

1
Trả lời1 tháng trước

https://www.duolingo.com/hienhuy2

The idea which itself not bad được không

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/HungMaiqua

The idea is not bad itself là sai sao??

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenledu6

The idea is not bad itself, sao không dc

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/13092005

the idea's self is doesn't bad

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/nhattrang233

Itself is not a bad idea. đúng ko mọi người???

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

The idea itself is not bad, the idea itself is not bad, the idea itself is not bad, the idea itself is not bad, the idea itself is not bad, the idea itself is not bad, the idea itself is not bad, the idea itself is not bad, the idea itself is not bad, the idea itself is not bad

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnVnBa

the idea itself not bad

-3
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Cool_Autumn

Itself is not a bad idea sao lại sai

-4
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/IceOcean

itself of idea is not bad dc ko nhỉ

-7
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Quang2409

Dc

-1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Quang2409

bỏ of đi

-2
Trả lời3 năm trước