Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The women eat a fish sandwich."

Dịch:Những người phụ nữ ăn một cái sandwich cá.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/chuvantai06sh

bánh mỳ kẹp cá nên được chap nhận, cũng như bánh kẹp cá

3 năm trước