Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi không thích thái độ của con gái anh ấy."

Dịch:I do not like his daughter's attitude.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/fidodido09

Tại sao ko dùng đc behavior nhỉ. Attitude thường dùng với nghĩa là điệu bộ hơn mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Attitude là thái độ đó bạn, điệu bộ thường dịch gesture chính xác hơn. Behavior là hành vi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quangpaly

1, 3 ???

2 năm trước