"Theyreadbooks."

Dịch:Họ đọc những quyển sách.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BooRuby

họ đọc nhiều cuốn sách

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hngNam

Họ đọc vài cuốn sách

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.