Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi có một vài quyển sách tiếng Anh."

Dịch:I have some English books.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChungV

I have a few english books, sao lại sai nhỉ ad?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/sytruong135

a few + dt k đếm dc, còn few + dt số nhiều, bạn dùng few thôi có lẽ sẽ đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChungV

cám ơn bạn nhiều nhé. :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuThaoNg

Đâu có bạn, few + danh từ đếm được, còn little + danh từ không đếm được. -a few/a little là một ít (đủ), few/little là ít (không đủ)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuThaoNg

Admin ơi, cho mình hỏi, mình dùng câu "I have some books in English" không được sao?

3 năm trước