Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy có phải là một cô bé?"

Dịch:Is she a girl?

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quangau

is she a little girl?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Android_symbian

Oh my !!

3 năm trước