"ấyphảimộtbé?"

Dịch:Is she a girl?

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quangau

is she a little girl?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Android_symbian

Oh my !!

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.