"Anh ấy giúp người nông dân."

Dịch:He helps the farmer.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThoVn419979

Thiếu dấu chấm cx trừ đ là sao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LqDuccdn

He supports the farmer.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

"support" là ủng hộ, khuyến khích, cổ vũ... bạn ơi, đâu có nghĩa là "giúp đỡ" đâu!?! Hai từ "help" và "support" khác nghĩa nhau bạn ơi!!!!!!!!!!!!!^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuy805442

Support la ung ho, k phai giup do

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.