"Iamnotgoingtoforgetthishonor."

Dịch:Tôi sẽ không quên vinh dự này.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Phuc13
Phuc13
  • 23
  • 25

Vinh dự hay là danh dự ? Thường thấy sử dụng danh dự nhiều hơn.

1 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.