1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I am not able to run today."

"I am not able to run today."

Dịch:Tôi không thể chạy hôm nay .

November 27, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/minhvuong94

Tôi không có khả năng chạy hôm nay: Sao lại báo sai nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/loantran469016

Mấy ngày nay duolingo hơi lag .... >:(((((((


https://www.duolingo.com/profile/HuynhVuKhanh

Câu này có thể nói như vầy " i cannot run today" được không mọi người?


https://www.duolingo.com/profile/lvnhng15506

Be not able to -dosomething

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.