Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am not able to run today."

Dịch:Tôi không thể chạy hôm nay .

3 năm trước

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhvuong94

Tôi không có khả năng chạy hôm nay: Sao lại báo sai nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DieuHangSONE217

Có lẽ nó cho rằng ability mới là khả năng

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Quyenht1

tôi không có khả năng chạy hôm nay -> sai ... :(

1 năm trước

https://www.duolingo.com/GreatTran
GreatTran
  • 13
  • 9
  • 5
  • 3
  • 3

me too

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenthaodien

tôi không có thể chạy hôm nay. Đuợc mà ta

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/GalaxyMon

tôi không có sức để chạy hôm nay ?? why I am wrong

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/HunhVKhanh

Câu này có thể nói như vầy " i cannot run today" được không mọi người?

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/phamnguyenthanh

tôi không có khả năng chạy hôm nay ,có được không mọi người?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trianh

Đúng vậy đó

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NgBiSang2

tôi không có khả năng chạy trong hôm nay

1 năm trước

https://www.duolingo.com/caubehotboy2

ahihihihihihihihihi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tanphong

Sao lại bỏ chức năng đọc nhanh nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I am not able to run today, I am not able to run today, I am not able to run today, I am not able to run today, I am not able to run to day

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VHONG290252

Bị điên

1 năm trước