Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am not able to run today."

Dịch:Tôi không thể chạy hôm nay .

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhvuong94

Tôi không có khả năng chạy hôm nay: Sao lại báo sai nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DieuHangSONE217

Có lẽ nó cho rằng ability mới là khả năng

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Quyenht1

tôi không có khả năng chạy hôm nay -> sai ... :(

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenthaodien

tôi không có thể chạy hôm nay. Đuợc mà ta

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/GalaxyMon

tôi không có sức để chạy hôm nay ?? why I am wrong

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/HunhVKhanh

Câu này có thể nói như vầy " i cannot run today" được không mọi người?

2 tháng trước