Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy có phải là một cậu bé?"

Dịch:Is he a boy?

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Saca.Zack

A dùng khi nào và the dung khi nào?

3 năm trước