Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They see us."

Dịch:Họ nhìn thấy chúng tôi.

0
3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhtvt

Sao lại là us

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/nghiabk92

Thì đúng rồi mà

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/VanVietDuo

us la chung toi

0
Trả lời3 năm trước