Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He drinks wine."

Dịch:Anh ấy uống rượu.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dangtrieu.lb

noooo

3 năm trước