"Bây giờ là mấy giờ?"

Dịch:What time is it now?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hazei1

Time = thí i mei phát âm lạ lùng vãi chưởng

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.