Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bây giờ là mấy giờ?"

Dịch:What time is it now?

3 năm trước

0 Nhận xét