Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Do not look in the box."

Dịch:Đừng nhìn vào trong hộp.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nanaleu
nanaleu
  • 12
  • 10
  • 6
  • 6

không nhìn vào trong hộp

3 năm trước

https://www.duolingo.com/cb7Ak

Nó ghi là đừng nhìn null trong hộp

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/nnlanpvid

Me too

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LKhanh4
LKhanh4
  • 25
  • 557

Khong nhin trong hop ..cũng sai .

2 năm trước

https://www.duolingo.com/juleephm

Mình cũng bị sai vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/quynhlam0203vn79

I don't see "nhìn" and i can't pick It. But answer have "nhìn" omg. Please

6 tháng trước