1. Forum
  2. >
  3. Topic: Dutch
  4. >
  5. "We have sent them an invitat…

"We have sent them an invitation."

Translation:Wij hebben hun een uitnodiging gestuurd.

November 28, 2014

5 Comments


https://www.duolingo.com/profile/annemellendijk

het correcte is "Wij hebben HEN een uitnodiging gestuurd", want hun kan hier niet gebruikt worden omdat het geen bezit aantoont.

Hun wordt gebruikt om een bezit aan te tonen. Zij, ze en hen zijn persoonlijke voornaamwoorden.


https://www.duolingo.com/profile/elkebdk

Hun is wel correct, omdat het hier gaat om een meewerkend voorwerp zonder voorzetsel.

Wij hebben HUN een uitnodiging gestuurd.

(In English: we use 'hun' because it's a direct object without preposition)


https://www.duolingo.com/profile/NCThom

So maybe it's along the lines of "aan hen" = "hun"?

http://www.dutchgrammar.com/en/?n=Pronouns.Ps07


https://www.duolingo.com/profile/Arkonide

Why is verzonden incorrect here?


https://www.duolingo.com/profile/Dono.1802

*verzenden. I want to know why it is not acceptable here too.

Learn Dutch in just 5 minutes a day. For free.