Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Giám đốc đã phát triển một vài ý tưởng."

Dịch:The director has developed a few ideas.

1
3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Manicj12

khi nào dùng some và a few nhỉ?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/maipro12

Improve ko dc

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/concerto1

Raise some idea cũng đc chứ

0
Trả lời3 năm trước