"Tôi đã mất cái chìa khoá đó."

Dịch:I have lost that key.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Manicj12

I lost that key: tôi mất cái chìa khóa. chứ đâu phải là đã mất.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.