Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã mất cái chìa khoá đó."

Dịch:I have lost that key.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Manicj12

I lost that key: tôi mất cái chìa khóa. chứ đâu phải là đã mất.

3 năm trước