1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "There are fifteen restaurant…

"There are fifteen restaurants in the town."

Μετάφραση:Υπάρχουν δεκαπέντε εστιατόρια στην πόλη.

November 28, 2014

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/jaye16

Is "Υπαρχουν..." the only possible word. Why not: "Ειναι..." which sounds more natural.


https://www.duolingo.com/profile/wchargin

Υπάρχει is the existential quantifier, and is the most correct. My understanding is that "Είναι δεκαπέντε εστιατόρια" would mean "Those/they are fifteen restaurants," as in "Τι είναι αυτά τα κτίρια; Είναι δεκαπέντε εστιατόρια." This means something quite different.

(Greek speakers: please correct me if this is wrong!)

If you're familiar with Spanish, υπάρχει/υπάρχουν are Spanish's hay.

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.