Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi thật sự muốn tạo lần nữa."

Dịch:I really want to create again.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanh.h.da

I really want to create one more time

3 năm trước

https://www.duolingo.com/meoconhocxuonghp

One more thoi chu nhi

3 năm trước