1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He has horses in different c…

"He has horses in different colors."

Dịch:Anh ấy có những con ngựa khác màu nhau.

November 29, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/h0974101293

Anh ấy có những con ngựa trong nhiều màu khác nhau


https://www.duolingo.com/profile/Nguyn570587

Mình cũng làm như thế mà báo sai


https://www.duolingo.com/profile/EdwardDonatello

'khác màu nhau' đâu có khác 'màu khác nhau'. sao của mình ko được?


https://www.duolingo.com/profile/LcF9mA

Các hay những đều được. Nhưng tôi dùng các thì báo sai.


https://www.duolingo.com/profile/long530326

Vì sao lại dùng in nhỉ mọi người


https://www.duolingo.com/profile/Trang291297

Vì sao dùng in vậy mn


https://www.duolingo.com/profile/trannghia14

Câu này sao lại dùng in

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.