Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cái áo dành cho mùa hè."

Dịch:The shirt is for the summer.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/doanhop1

Mình ghi 'the shirt is for summer' cũng được điểm

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhocku3x

sao cần có the trước summer thế

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phongken94

the shirt for the summer đáp án này được ko

3 năm trước