"It is a horse."

Dịch:Nó là một con ngựa.

November 29, 2014

17 Nhận xét

Sắp xếp theo chủ đề

https://www.duolingo.com/profile/GabrielMin9

Nó là ngựa là sai sao ?

November 29, 2014

https://www.duolingo.com/profile/haodoan61

Vì có a là xác định số lượng số ít rồi cậu


https://www.duolingo.com/profile/Nguyenhieu06

Nó là ngựa là sai sao ?đây = this, nó = itMe too, đồng cảnh ngộ


https://www.duolingo.com/profile/baophuong10

Bởi vì bạn thiếu chữ một con


https://www.duolingo.com/profile/boconganh181093

đây là một con ngựa là sai à


https://www.duolingo.com/profile/HaMon164647

đây = this, nó = it


https://www.duolingo.com/profile/HaMon164647

đây = this, nó = it


https://www.duolingo.com/profile/lngtrclams

Me too, đồng cảnh ngộ


https://www.duolingo.com/profile/hieuhoang0910

nó là một con ngựa thì sao lại sai


https://www.duolingo.com/profile/vonguyenanhkhoa

TÚ ƠI DỊCH GIÙM TUI CÂU NI ĐI


https://www.duolingo.com/profile/Cng750600

Nó là một con ngựa, sao nó báo mình có một lỗi nhỏ nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/Nhi933003

tôi ko biết mấy cậu đang nói gì tôi thấy dễ mà


https://www.duolingo.com/profile/thit609364

Kết bạn fb cùng học nào .QK Thiết nhé

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.