Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It is a horse."

Dịch:Nó là một con ngựa.

3 năm trước

22 Nhận xét


https://www.duolingo.com/boconganh181093

đây là một con ngựa là sai à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HaMon164647

đây = this, nó = it

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HaMon164647

đây = this, nó = it

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lngtrclams

Me too, đồng cảnh ngộ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieuhoang0910

nó là một con ngựa thì sao lại sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vonguyenanhkhoa

TÚ ƠI DỊCH GIÙM TUI CÂU NI ĐI

2 năm trước

https://www.duolingo.com/GabrielMin9

Nó là ngựa là sai sao ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/haodoan61

Vì có a là xác định số lượng số ít rồi cậu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenhieu06

Nó là ngựa là sai sao ?đây = this, nó = itMe too, đồng cảnh ngộ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TmTrn15

k sai dau

2 năm trước

https://www.duolingo.com/baophuong10

Bởi vì bạn thiếu chữ một con

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/HoangCandy

Dung roi ma

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/hoang17729

Thieu mot

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamMaiAnh7
1 năm trước

https://www.duolingo.com/bangoai8

A

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tin46720

Em ơi anh đi chơi Chào bạn is a great place

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tin46720

D

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/CryogenHan

Đó là con ngựa cũng đúng chứ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamNguyen346322

khong no la mot con ngua

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/phng218177

o

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BiKhiNguyn

nó là 1 con ngựa vẫn sai :"<<<

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phng218177

nó là một con ngựa mà

1 năm trước