Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They eat an orange."

Dịch:Họ ăn một trái cam.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoainam76

tại sao dịch họ ăn cam không được nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thuy1012

Hình như cái này phải dịch sát nghĩa mới được, có chữ "an" nữa nên phải dịch là họ ăn một quả cam à

3 năm trước